lol外围,lol外围投注app

陈水源等在Chinese Physics B上发表学术论文

发布时间: 2013-07-04 访问次数: 246

Wang Dun-Hui, Han Zhi-Da, Xuan Hai-Cheng, Ma Sheng-Can, Chen Shui-Yuan, Zhang Cheng-Liang, Du You-Wei, Martensitic transformation & related magnetic effects in Ni-Mn-based ferro magnetic shape memory alloys, Chinese Physics B 22(7), 077506 (2013).